MASA ITU EMAS

Tuesday, April 20, 2010

NOTIS PEMBERITAHUAN MESYUARAT AGONG TAHUNAN PARTS KALI KE-4

NOTIS ini adalah diberi untuk memaklumkan bahawa Mesyuarat Agong Tahunan PARTS
akan diadakan seperti ketentuan berikut:


Tarikh : 9hb Mei 2010 (AHAD)
Tempat : Wakaf Parts Jalan Silibin Ipoh
Masa Pendaftaran : 9.00 pagi
Masa Mesyuarat : 10.00 pagi

AGENDA MESYUARAT
1. Melantik Pengerusi Mesyuarat
2. Melantik Pencatat Minit Mesyuarat
3. Ucapan Pengerusi
4. Membentangkan minit Mesyuarat ke-3 2010
5. Perkara-perkara berbangkit.
6. Membentangk dan menerima Laporan Setiausaha
7. Membentang dan menerima Lapaoran Kewangan 2009/2010
8. Membahas Usul (jika Ada)
9. Ucapan Penangguhan

“KEAKRABAN MELALUI GELOMBANG UDARA”

Yang Benar

AZMI ABD RAHMAN 9W2ACB
Setiausaha PARTS

1 comment: